Pytania ogólne do PST:

Jak zostać klientem PST?

 • Miło nam, że wybrali nas Państwo na swojego dostawcę energii. Rejestracja u nas jest bardzo prosta. Zachęcamy do skorzystania z naszej szybkiej i bezpośredniej usługi online. Proszę postępować zgodnie z prostą w obsłudze nawigacją po menu. Aby dokonać zmiany dostawcy, potrzebujemy jedynie Państwa adresu, nazwy obecnego dostawcy i numeru Państwa licznika. Proszę przygotować ostatni rachunek za gaz lub energię elektryczną, zawierający wszystkie niezbędne informacje. Na nim znajdą też Państwo swoje zużycie z poprzedniego roku, na podstawie którego należy przeprowadzić porównanie z naszą tabelą cen. Proszę pamiętać, aby w ramach tego porównania zawsze korzystać z aktualnej tabeli cen Państwa dostawcy, a nie z poprzedniego roku.

Jak działa składanie zamówienia online?

 • Na naszej stronie internetowej proszę postępować zgodnie z nawigacją. Po wprowadzeniu danych dotyczących zużycia i kodu pocztowego pojawi się przejrzyście ułożona tabela aktualnych cen. Po wybraniu taryfy zostaną Państwo przekierowani do formularza zamówienia. Nasz formularz zamówienia zapewnia najwyższy poziom przejrzystości, ponieważ Państwa dane są klarownie podsumowane na jednej stronie. W następnym kroku mają Państwo możliwość sprawdzenia swoich danych. Dopiero po tym etapie przesyłają Państwo swoje dane do zamówienia. Wcześniej z formularza zamówienia nie pobieramy żadnych danych. Otrzymanie Państwa zamówienia potwierdzimy natychmiast, wysyłając potwierdzenie odbioru na Państwa adres e-mail.

·Gdzie można znaleźć numer konta zakładanego w ramach umowy?

 • Numer konta zakładanego w ramach umowy można znaleźć w prawym górnym rogu na wszystkich wysyłanych do Państwa pismach.

Zmiana danych

Jak przekazać nam informacje o zmianie danych?

 • Nasze centrum obsługi klienta chętnie pomoże w razie każdej zmiany danych. Skontaktować się z nami mogą Państwo od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 18:00 telefonicznie pod numerem 089 442 90 133 albo mailowo pod adresem obslugaklienta@polska-energia.de.

Jak można zmienić swój rachunek bankowy?

 • Dane swojego rachunku bankowego można podać na naszym portalu klienta pod adresem www.portal.pst-energie.de. Z naszym centrum obsługi klienta mogą się Państwo skontaktować od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 18:00 telefonicznie pod numerem 089 442 90 133 albo mailowo pod adresem obslugaklienta@polska-energia.de.

Zaliczki i rachunek

Co to jest zaliczka?

 • Zaliczka to częściowa płatność za już dostarczoną energię. Suma ta jest płatna co miesiąc. O kwocie zaliczki i terminach płatności poinformujemy Państwa po rozpoczęciu umowy w liście powitalnym.

 

W jaki sposób oblicza się zaliczkę za energię elektryczną i gaz?

 • Zaliczka wynika z ceny bazowej (za miesiąc) i opłaty dystrybucyjnej zmiennej (za kWh).
 • Cenę bazową oblicza się na okres jednego roku, natomiast opłatę dystrybucyjną zmienną mnoży się przez roczne zużycie (KWh). Kwotę łączną za dany rok dzieli się przez liczbę miesięcy (12 miesięcy), w wyniku czego otrzymujemy wysokość zaliczki miesięcznej.

Chcę podnieść lub obniżyć wysokość mojej zaliczki. Co należy zrobić?

 • Wysokość swojej zaliczki można podać na naszym portalu klienta pod adresem www.portal.pst-energie.de. Z naszym centrum obsługi klienta mogą się Państwo skontaktować od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 18:00 telefonicznie pod numerem 089 442 90 133 albo mailowo pod adresem obslugaklienta@polska-energia.de.

Kwota na fakturze nie jest prawidłowa. Co należy zrobić?

 • Proszę skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 18:00 telefonicznie pod numerem 089 785855-123 albo mailowo pod adresem obslugaklienta@polska-energia.de. Natychmiast zajmiemy się tym problemem.

 

Pytanie o zmianę/procedurę zmiany (z mojego obecnego dostawcy na PST)

Kto zajmuje się warunkami zmiany w przypadku zmiany dostawcy? Czy wypowiedzenie trzeba składać samodzielnie?

 • Wypowiedzenie Państwa obecnemu dostawcy składamy w Państwa imieniu, a następnie informujemy, kiedy otrzymają Państwo dostawy gazu lub energii elektrycznej od PST. Z technicznego punktu widzenia w ramach zmiany dostawcy nie zauważą Państwo żadnych zmian. Przewody i kable pozostają nietknięte, miernik pozostaje ten sam. Za Państwa wyposażenie techniczne nadal odpowiedzialny jest Państwa operator sieci.
 • Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym – na przykład z powodu wzrostu cen u obecnego dostawcy – zalecamy samodzielne złożenie wypowiedzenia. W formularzu zamówienia mogą Państwo podać datę złożenia wypowiedzenia.

Ile czasu trwa przejście do PST?

 • Okres ten zależy przede wszystkim od okresów wypowiedzenia obowiązujących dla Państwa u poprzedniego dostawcy energii. Zasadniczo zmiana odbywa się w ciągu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli w ciągu sześciu tygodni od złożenia wniosku o zmianę. Powiadomienie o rozpoczęciu dostaw energii od PST otrzymają Państwo z wyprzedzeniem.

Czy w trakcie zmieniania dostawcy może dojść do przerw w dostawie energii?

 • Nie. Dostawy energii do Państwa są cały czas bezpieczne. Zmiana ma charakter czysto administracyjny i nikt w tym czasie nie wyłączy Państwu prądu ani gazu.

Gdzie można znaleźć numer licznika?

 • Numer licznika można znaleźć na ostatnim rachunku za gaz lub energię elektryczną lub bezpośrednio na liczniku. Licznik zazwyczaj znajduje się w Państwa mieszkaniu lub w piwnicy w przypadku domu.

Jak jako klient dokonuję płatności?


 • Co miesiąc wpłacają Państwo zaliczkę na poczet szacunkowego rachunku rocznego. O kwocie i terminie płatności zaliczek poinformujemy Państwa w planie zaliczek, który zostanie Państwu przesłany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy lub z rachunkiem rocznym.

Czy PST przeprowadza ocenę wypłacalności klienta?

 • Tak, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności klientów.

 

Pytania dotyczące ceny energii elektrycznej:

Ile wynosi cena bazowa lub opłata dystrybucyjna zmienna?

 • Cena bazowa to cena stała, naliczana co miesiąc niezależnie od faktycznego zużycia energii. Obejmuje ona na przykład koszty korzystania z sieci i koszty pomiarów. Opłata dystrybucyjna zmienna wskazuje koszt kilowatogodziny (kWh) zużytej energii elektrycznej. Z tego względu jest ona również nazywana opłatą za zużycie.

Co to jest kilowatogodzina?

 • Jako kilowatogodzinę należy rozumieć ilość energii elektrycznej [1000 watów (W) = 1 kilowat (kW)] na godzinę (h). Oznacza to, że wartość ta wskazuje, ile energii zużywa urządzenie w danym czasie. Jedna kWh umożliwia na przykład 7 godzin oglądania telewizji (142 W), zaparzenie w ekspresie do kawy 70 filiżanek kawy (850 W) lub wypranie w pralce 1 kg suchego prania.

Czy w cenę energii elektrycznej i gazu wliczone są już wszystkie koszty?

 • Tak! Na cenę łączną składa się cena bazowa i opłata dystrybucyjna zmienna, ewentualnie cena pakietu i dodatkowa cena za większe zużycie. W cenie energii elektrycznej lub gazu uwzględnione są wszystkie koszty dodatkowe (w przypadku taryf za energię elektryczną – dopłata na podstawie niemieckiej ustawy o kogeneracji [niem. KWK-Gesetz], opłata na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii [niem. EEG-Umlage], opłata koncesyjna, tzw. wyrównanie za straty z powodu zakłóceń w sieci [niem. Offshore-Umlage], tzw. wyrównanie za krótkoterminowe przerwy w dostawie prądu [niem. Umlage für abschaltbare Lasten] oraz podatek od prądu, a w przypadku taryf gazowych – opłata koncesyjna i podatek energetyczny). Koszty te zwracamy Państwu stale w wysokości kwoty obowiązującej w momencie zawarcia umowy. W związku z tym cena widniejąca w umowie w momencie jej podpisywania jest ceną obowiązującą dla Państwa.

Co to jest opłata na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (niem. EEG-Umlage)?

 • Od 2000 roku obowiązuje ustawa o odnawialnych źródłach energii i służy ochronie klimatu i środowiska. Sprzyja ona pozyskiwaniu energii ze źródeł przyjaznych dla klimatu, takich jak np. energia wodna, energia wiatru lub energia słoneczna. Płatności te nie są pokrywane z budżetu państwa, lecz w postaci opłaty na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii przenoszone na wszystkich odbiorców energii elektrycznej.

Pytania dotyczące dostaw energii

Czy w trakcie zmieniania dostawcy może dojść do przerw w dostawie energii?

 • Nie. Dostawy energii do Państwa są cały czas bezpieczne. Zmiana ma charakter czysto administracyjny i nikt w tym czasie nie wyłączy Państwu prądu ani gazu.

Kiedy najwcześniej mogą rozpocząć się dostawy energii?

 • Zależy to od pozostałego okresu obowiązywania starej umowy. Jeśli nie obowiązuje Państwa żaden minimalny okres umowy lub umowa dobiega końca, umowę na dostawy energii można rozwiązać z zachowaniem trzytygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przykład: Umowę z PST podpisują Państwo na początku kwietnia. My staramy się, aby Państwa stara umowa została rozwiązana do końca kwietnia. Od 1 maja dostarczymy Państwu naszą tanią i przyjazną dla środowiska energię elektryczną.

Z jakim stanem licznika rozpoczyna się moja umowa z PST? 

 • Na początku umowy operator Państwa sieci lokalnej informuje nas o bieżącym odczycie licznika.

Co się stanie, jeśli zużycie będzie wyższe lub niższe od oszacowanego poziomu?

 • Raz w roku na podstawie wartości podanych przez operatora sieci odbywa się odczyt zużycia energii lub na podstawie podanego przez Państwa stanu licznika ustala się zużycie energii elektrycznej lub gazu, a następnie sporządza rachunek roczny. W sporządzonym przez nas rachunku rocznym uwzględniamy wszystkie dokonane przez Państwa płatności.
 • Jeśli w tym okresie rozliczeniowym powstanie saldo dodatnie, zostanie zaliczone na poczet pierwszej nowej zaliczki. Jeśli saldo dodatnie jest wyższe niż pierwsza nowa zaliczka, różnicę przekażemy na Państwa konto bankowe.
 • Jeśli jednak przekroczą Państwo wskazane zużycie, niestety naliczona zostanie dodatkowa opłata. Oznacza to, że uregulowane przez Państwa zaliczki nie wystarczyły na pokrycie rzeczywistego zużycia.

·Jak mogę podać odczyt z mojego licznika?

 

Pomoc/kontakt

Postępowanie pojednawcze w razie skarg konsumentów

 • Na potrzeby rozstrzygania sporów klienci będący konsumentami w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego mogą składać wnioski o wszczęcie postępowania pojednawczego na podstawie § 111b ustawy o gospodarce energetycznej, prowadzonego przez organ pojednawczy „Schlichtungsstelle Energie e.V.”.

Warunkiem koniecznym do wszczęcia postępowania pojednawczego jest skontaktowanie się wcześniej z naszym centrum obsługi klienta i odmowne rozpatrzenie przez nas Państwa skargi lub nierozpatrzenie jej w terminie czterech tygodni.

Spółka PST jest zobowiązana do wzięcia udziału w postępowaniu pojednawczym.

Adres:

Schlichtungsstelle Energie e. V.
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin
T: 030 – 2757240-0

www.schlichtungsstelle-energie.de
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de