PST Europe Sales GmbH

Arnulfstraße 19
80335 MünchenTel.: +49 (0) 89 159259-0

E-Mail: info@pst-energie.comPrezes spółki:
 Uwe Bode

Sąd Rejonowy w Monachium: HRB 219174

Numer identyfikacyjny VAT: DE815567928

Źródła obrazów: własne archiwum zdjęć, fotolia.de, istock.com, GettyImages.de, Shutterstock.com, Offset.com

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ na stronach internetowych PST Europe Sales GmbH podlegają ochronie na podstawie prawa ze znaku towarowego i prawa autorskiego lub innych przepisów prawa. Hiperłącza do stron zewnętrznych: nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku bezpośrednich lub pośrednich odwołań do zewnętrznych stron internetowych („linków”), które znajdują się poza naszym obszarem odpowiedzialności, a także ich treści lub układu.

Jeśli jako klient PST Europe Sales GmbH mają Państwo wątpliwości lub nie są zadowoleni z PST Europe Sales GmbH, mogą się Państwo skontaktować z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 089/442 90 133, mailowo pod adresem info@polska-energia.de , za pośrednictwem faksu pod numerem 089 159259 - 499 lub listownie pod adresem PST Europe Sales GmbH, Arnulfstrasse 19, 80335 Monachium, Niemcy. Jeśli nie uda się Państwu rozwiązać z PST Europe Sales GmbH tych kwestii polubownie, jako konsument w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego mogą Państwo skorzystać z postępowania ugodowego oferowanego przez odpowiedzialną w tym zakresie Izbę tj. Schlichtungsstelle Energie e. V.

Spółka PST Europe Sales GmbH jest zobowiązana do wzięcia udziału w takim postępowaniu ugodowym. Poza tym postępowaniem PST Europe Sales GmbH nie uczestniczy w żadnych innych postępowaniach ugodowych. Dane kontaktowe Izby: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, telefon: 030-2757240-0, faks: 030-2757240-69, strona internetowa: www.schlichtungsstelle-energie.de, e-mail: info@schlichtungsstelle-energie.de.

 

Państwa prawo do podjęcia kroków prawnych pozostaje nienaruszone. Dodatkowo, aby uzyskać informacje o swoich prawach, mogą Państwo skorzystać z pomocy konsumenckiej Federalnej Agencji ds. Sieci Energii Elektrycznej i Gazu, dostępnej pod adresem: skrytka pocztowa 80 01, 53105 Bonn, telefon: 030-22480500, e-mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Komisja UE udostępniła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy na potrzeby rozwiązywania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.