Informacje dot. ochrony danych osobowych

Administratorem niniejszej strony jest PST Europe Sales GmbH, Arnulfstrasse 19, 80335 Monachium. Poniżej przedstawiamy Państwu, w jaki sposób w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych, przez PST Europe Sales GmbH jako Administratora.

1.        Jakie dane osobowe są przetwarzane?

PST Europe Sales GmbH gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, przy każdym połączeniu gromadzone są następujące informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie wysyła na nasz serwer:

 • Bieżący adres IP wykorzystywanego połączenia internetowego,
 • wykorzystywany system operacyjny, nazwę przeglądarki (na przykład Internet Explorer, Firefox itp.) i jej wersję,
 • datę i godzinę Państwa odwiedzin,
 • określone pliki cookie (patrz także punkty 2 i 3),
 • strony internetowe, z których korzystają Państwo w ramach naszego serwisu,
 • w przypadku gdy naszą stronę internetową odwiedzają Państwo przez link – stronę internetową, z której do nas Państwo trafili.

W przypadku składania zamówienia przez Internet lub przesyłania zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub e-mailem, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie nam i przetworzenie następujących danych osobowych.

 • imię i nazwisko, adres, data urodzenia,
 • dane kontaktowe (np. numery telefonów, adresy e-mail),
 • dane kontraktowe (np. przedmiot umowy, numery liczników, okres obowiązywania umowy),
 • dane do przetwarzania płatności (na przykład dane bankowe).

Dane zgromadzone w tym celu będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub do odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych, z reguły można ją odwiedzać i z niej korzystać bez rejestracji. Nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji, o których przesłanie zwracamy się do Państwa na naszej stronie internetowej. Jeśli jednak postanowią Państwo tego nie robić, nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich oferowanych tu usług.

2.        Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, przesyłane z naszego serwera na Państwa urządzenie, umożliwiające nam przechowywanie informacji o użytkowniku na urządzeniu użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. W plikach cookie nie ma żadnych danych osobowych. Pliki cookie są przechowywane również po zakończeniu sesji przeglądarki i mogą być przywoływane w przypadku ponownych odwiedzin strony. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer, proszę ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby z dysku twardego komputera usuwała pliki cookie, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

3.        Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy popularności stron internetowych autorstwa Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze stron internetowych. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na niniejszej stronie aktywowano anonimizację IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dla operatora strony innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu. Adres IP dostarczony przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Przechowywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej, przesyłanych do Google (w tym adres IP), jak również przetwarzanie tych danych można wyłączyć poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/de.html ewentualnie pod adresem www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Proszę zwrócić uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp ();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

4.        Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, aby:

 • móc udostępniać tę stronę internetową oraz w dalszym ciągu ją ulepszać i rozwijać,
 • być w stanie tworzyć statystyki dotyczące jej użytkowania,
 • wykrywać, zapobiegać i badać ataki na naszą stronę internetową,
 • odpowiadać na Państwa zapytania,
 • realizować Państwa zamówienia,
 • ewentualnie móc utworzyć konto użytkownika.

5.        Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych usług i złożonych zamówień oraz udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną do uzyskiwania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6.        Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Jeżeli dla realizacji celów przedstawionych powyżej Państwa dane osobowe przekażemy innym osobom, będzie to miało miejsce tylko jeśli:

 • wyraźnie udzielą Państwo na to zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO,
 • zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f) RODO przekazanie danych osobowych jest konieczne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo przeważający uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku gdy na mocy art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c) RODO występuje obowiązek prawny do takiego ujawnienia, a także
 • jest to prawnie dopuszczalne i na podstawie art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b) RODO jest to wymagane do realizacji zawartego z Państwem stosunku umownego.

7.        Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane tak długo, jak jest to umownie uzasadnione oraz konieczne do realizacji celów określonych w punkcie 3 oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku dostaw energii mamy do czynienia ze zobowiązaniem o charakterze ciągłym.

Jeśli utworzyli u nas Państwo konto użytkownika, dane wprowadzone podczas procesu rejestracji będą przechowywane tak długo, jak długo istnieć będzie konto użytkownika, a następnie tak długo, jak będą tego wymagać zobowiązanie prawne.

8.        Państwa prawa związane z danymi osobowymi

Jesteście Państwo między innymi uprawnieni (zgodnie z obowiązującym prawem), (i) do sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat i do otrzymywania kopii takich danych, (ii) do poprawiania, uzupełniania lub usuwania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa (iii) do zażądania od nas ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz (iv) w określonych okolicznościach do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, (v) do zażądania możliwości przenoszenia danych, (vi) do poznania tożsamości osób trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe oraz (vii) do złożenia skargi do właściwego urzędu.

Cofnięcie udzielonej zgody

Wcześniej udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wnioski o cofnięcie zgody proszę kierować na adres:

Polska Energia
Postfach 11 63
07501 Gera

E-Mail: obslugaklienta@polska-energia.de

 

9.        Bezpieczeństwo

PST Europe Sales GmbH podejmuje środki ostrożności służące zapewnianiu bezpieczeństwa danych osobowych. Zgodnie z aktualnym stanem techniki Państwa dane będą chronione przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, naruszeniem i nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Pracownicy mogący mieć kontakt z danymi osobowymi są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych i są informowani o wymogach prawnych w tym zakresie.

10.    Dane do kontaktu

Jeśli mają Państwo dalsze pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych osobowych, zapewnianej przez PST Europe Sales GmbH, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio:

Polska Energia
Postfach 11 63
07501 Gera

E-Mail: obslugaklienta@polska-energia.de

Ewentualnie mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z powyższego adresu z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub z poczty elektronicznej na adres e-mail: datenschutz@pst-energie.de.

 

Stan na dzień: 25.05.2018 r.